Ebooks, Audobooks and Classical Music from Liber Liber
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Web - Amazon

We provide Linux to the World


We support WINRAR [What is this] - [Download .exe file(s) for Windows]

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Audiobooks by Valerio Di Stefano: Single Download - Complete Download [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Alphabetical Download  [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Download Instructions

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Hovudside - Wikipedia

Hovudside

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Kort innføring | Spørsmål og svar | Brukarportal | Samfunnshuset

Velkommen til Nynorsk Wikipedia

eit fritt oppslagsverk der alle kan vera med på å skriva og redigera artiklane

Kultur | Geografi | Matematikk | Naturvitskap | Historie | Humaniora | Samfunn | Teknologi

Grunnlagt: 31. juli 2004. Artiklar18 930.  Grannar: bokmål nordsamisk svensk dansk finsk færøysk islandsk.

Vekas artikkel (veke 51)

Levande lys. (Foto: Jeff Cook)

Levande lys er små flammar på ei veike som vert brukte for å gje eit dempa lys. Før elektrisiteten kom inn i dei fleste heimane var levande lys den einaste måten å sjå på etter at det var blitt mørkt. I dag bruker ein lysa mest for å skapa ei stemning, utføra ei symbolsk handling, eller som del i ei religiøs høgtid.

Det levande lyset får me ved at veiken trekk til seg flytande feitt, som gjev nok energi til å halda vedlike ein rolig flamme. Dersom feittet er av dårleg kvalitet, vil flammen flakka og spruta. Les meir…

Førre tre veker: El NiñoAkevittChe Guevara

Arkiv – Kom med forslag til artiklar som kan brukast seinare.


Vekas artikkel på bokmålswikipediaen (uke 51)

W. Peters maleri Stormangrep på fiskerlandsby (1895)

Frelsesarmeen er en kristen organisasjon grunnlagt av Catherine og William Booth i London 1865 (under navnet Christian Mission, begrepet Salvation Army, det vil si Frelsesarmeen ble tatt i bruk i 1878). Et av William Booths motto var «Soup, soap and Salvation». «Suppe, såpe og frelse», i den rekkefølgen. Et menneske som ikke hadde mat tenkte ikke på Gud, det kjente bare sin sultne mage. Et menneske som var skittent turde ikke gå i en kirke. Når mennesket hadde fått dekket sine grunnleggende behov, kunne det bli frelst.

Armeen utviklet raskt en militær oppbygging, ett eget militært språk, de begynte å bruke uniform og militære titler. William Booth hadde vært generalsekretær, men ble nå General.

Frelsesarmeen kom til Norge i 1888. Den første menigheten ble lagt til Kristiania, den andre til Arendal. Frelsesarmeen ble i sin tid ansett som den største kristne vekkelsen verden hadde sett. I løpet av sitt liv startet William Booth 1000 menigheter i Storbritannia og organisasjonen spredte seg over hele verden. I Norge startet Frelsesarmeen ca 100 menigheter i løpet av 30 år. I 2006 driver Frelsesarmeen et arbeid i Norge som er respektert også langt utenfor egne rekker. Den driver blant annet den vernede bedriften Fretex. Hver uke utgis bladet Krigsropet. Les mer…

Gjennom veka syner me utvalde artiklar frå Wikipedia på bokmål, svensk og dansk.
Denne artikkelen er for tida vekas artikkel på Wikipedia på bokmålArkivDagen i dag

torsdag 21. desember 2006

Visste du at ...

Drammen teater

Fakta ovanfor er tekne frå nokre av dei nyaste artiklane våre – arkiv

Wikipedia

Wikipedia er eit oppslagsverk på over 200 språk, som blir skrive av frivillige bidragsytarar frå heile verda. Innhaldet kan bli kopiert og bruka fritt. Vi starta i 2001 og arbeider no på over fem millionar artiklar, derav 18 930 i den norske utgåva på nynorsk. På bokmålsversjonen blir det arbeidd på over 84 000 artiklar. Alle kan vera med, også du kan endre kva som helst artikkel akkurat no – til dømes vekas artikkel. – dei fyrste skritta er svært enkle! På brukarportalen vår finst det meir informasjon.


Wikipedia i Norden og nærområda

Du kan lesa og redigera artiklar på mange ulike språk:

Søsterprosjekt

Wikimedia-stiftinga er vertsskap for Wikipedia, det frie oppslagsverket. Wikimedia står òg for fleire andre fleirspråklege wikiprosjekt med fritt innhald:

Wiktionary
Ordbok og synonymordbok
Wikibooks
Lærebøker og brukarrettleiingar
Wikiquote
Sitatsamlingar
Wikisource
Dokument
Wikispecies
Artskatalog
Wikinytt
Nyhende
Commons
Felles medialager
Meta
Koordinasjon av Wikimedia-prosjekta
Tykkjer du dette oppslagsverket eller søsterprosjekta er nyttige, så tek Wikimedia-stiftinga gjerne mot pengegåver. Gåvene blir for det meste brukte til å kjøpa tenarutstyr.


Our "Network":

Project Gutenberg
https://gutenberg.classicistranieri.com

Encyclopaedia Britannica 1911
https://encyclopaediabritannica.classicistranieri.com

Librivox Audiobooks
https://librivox.classicistranieri.com

Linux Distributions
https://old.classicistranieri.com

Magnatune (MP3 Music)
https://magnatune.classicistranieri.com

Static Wikipedia (June 2008)
https://wikipedia.classicistranieri.com

Static Wikipedia (March 2008)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com/mar2008/

Static Wikipedia (2007)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com

Static Wikipedia (2006)
https://wikipedia2006.classicistranieri.com

Liber Liber
https://liberliber.classicistranieri.com

ZIM Files for Kiwix
https://zim.classicistranieri.com


Other Websites:

Bach - Goldberg Variations
https://www.goldbergvariations.org

Lazarillo de Tormes
https://www.lazarillodetormes.org

Madame Bovary
https://www.madamebovary.org

Il Fu Mattia Pascal
https://www.mattiapascal.it

The Voice in the Desert
https://www.thevoiceinthedesert.org

Confessione d'un amore fascista
https://www.amorefascista.it

Malinverno
https://www.malinverno.org

Debito formativo
https://www.debitoformativo.it

Adina Spire
https://www.adinaspire.com