CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร - วิกิพีเดีย

วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความคัดสรร
หนทางสู่การเขียนบทความคัดสรร
 1. เริ่มเขียนบทความ
 2. ค้นคว้าและเขียนเพื่อสร้างบทความที่สมบูรณ์
 3. ตรวจสอบตามเงื่อนไข ของบทความคัดสรร
 4. เสนอชื่อให้คนอื่นตรวจสอบ และแก้ไข
 5. เสนอชื่อเข้าคัดเลือกด้านล่าง
 6. บทความของคุณจะเป็นบทความคัดสรร
 

บทความคัดสรร เป็นที่รวบรวมหัวข้อที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ และเขียนได้ดี เพราะวิกิพีเดียมีบทความมากเป็นมากกว่าหมื่นบทความ เราจึงรวบรวมหน้าที่เขียนได้ดี มาเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับผู้เขียนและผู้อ่าน หากคุณเห็นว่าบทความใด ที่เหมาะสมจะเป็นบทความคัดสรร ให้เพิ่มชื่อลงใน บทความที่เสนอให้เป็นบทความคัดสรร เพื่อให้ชาววิกิพีเดียลงความเห็น ทั้งในด้านการเขียน การจัดรูปแบบ และความสมบูรณ์ แต่ถ้าหากเห็นว่าบทความยังมีข้อบกพร่อง เราขอให้คุณกล้าแก้ไขบทความ นั้นเพื่อที่บทความที่ดีจะได้เป็นอนุสรณ์แห่งวิกิพีเดียต่อไป

บทความคัดสรร : ธันวาคม 2549

ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพแห่งใหม่ ที่เปิดใช้งานแทนท่าอากาศยานดอนเมือง อย่างเป็นทางการในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยชื่อ "สุวรรณภูมิ" เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนามบินตั้งอยู่จังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงถนนบางนา-ตราดกิโลเมตรที่ 15 อยู่ในซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานครประมาณ 25 กิโลเมตร ผู้ออกแบบตัวแบบอาคารคือ เฮลมุต ยาห์น สถาปนิกชาวอเมริกัน-เยอรมัน ซึ่งตัวอาคารเองภายหลังได้มีการปรับเปลี่ยนขนาด และวัสดุที่ใช้โดยสถาปนิกชาวไทยหลายท่าน สนามบินแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นที่สุดในหลายด้านเช่น ใช้เวลาการก่อสร้างนานที่สุดในโลก เป็นสนามบินที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งใหม่ในโลก มีโรงซ่อมเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีหอบังคับการบินที่สูงที่สุดในโลก และมีปัญหาภายหลังการเปิดใช้งานมากมาย อ่านต่อ...

บทความคัดสรรก่อนหน้านี้:

งานราชพฤกษ์ 2549 - ภาษาเกาหลี - วันเข้าพรรษา
ที่เก็บถาวรบทความคัดสรรอื่น ๆ

ในปัจจุบัน บทความคัดสรรถูกคัดเลือกจากบทความทั้งหมด 17,610 บทความ ซึ่งจะมีการเพิ่มเติมในอนาคต

หากคุณคิดว่า บทความหนึ่ง ควรจะนำออกจากหน้านี้ เนื่องจากไม่มีความเหมาะสมเพียงพอ คุณสามารถเพิ่มชื่อ และเขียนข้อเสนอแนะการปรับปรุงได้ ส่วนรูปภาพที่ดีนั้นจะอยู่ในหน้าภาพยอดเยี่ยม

การคัดเลือกบทความคัดสรร

 • การคัดเลือกจะพิจารณาจากบทความที่แสดงให้เห็นว่าวิกิพีเดียเป็นสารานุกรมที่ดี น่าเชื่อถือ มีรายละเอียดที่ครอบคลุม มีผู้ลงชื่อสนับสนุนมากที่สุด และได้แก้ไขตามที่เสนอแนะการปรับปรุงตามเห็นควร
 • รูปภาพและเนื้อหาในบทความมีสถานะทางลิขสิทธิ์ที่เหมาะสม
 • เนื้อหาครบถ้วนทุกส่วน ไม่มีส่วนขาดหาย หรือรอการเพิ่มเติม
 • ชื่อบทความเป็นภาษาไทย และเนื้อหาเป็นสารานุกรม
 • เนื้อหามีความเป็นกลาง
 • เนื้อหามีขนาดความยาวที่เหมาะสม
 • เนื้อหามีการอ้างอิงแหล่งที่มา
 • บทความที่ไม่ได้รับการสนับสนุนหลังจาก 2 เดือน ของผู้เสนอชื่อคนสุดท้าย จะถูกย้ายไปหน้า บทความที่ได้รับการเสนอชื่อในอดีต สำหรับบทความที่ใกล้ครบ 2 เดือน แต่ต้องการเสนอชื่อซ้ำ ให้ใส่วันที่ใหม่เพิ่มเข้าไปต่อท้าย เพื่อแสดงว่ายังคงสนับสนุนบทความนั้นอยู่
 • บทความคัดสรรจะถูกคัดเลือกภายในเวลา 0.00 (UTC) ของวันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้า (24 ชั่วโมง ก่อนนำขึ้น)

[แก้] รายชื่อบทความคัดสรร

[แก้] บทความที่เสนอให้เป็นบทความคัดสรร

พื้นที่นี้ใช้สำหรับเพิ่มบทความที่ท่านคิดว่า เหมาะสมที่จะเป็นบทความคัดสรร บทความคัดสรรประจำเดือน มกราคม 2550 จะถูกคัดเลือกในวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เวลา 0.00 น. (UTC) ขณะนี้วันที่ 23 ธันวาคม 2549 เวลา 06:34 น. (UTC)

[แก้] อัจฉริยะข้ามคืน

 1. Wap 18:23, 11 ธันวาคม 2006 (UTC)

[แก้] ฟุตบอลทีมชาติไทย

 1. Manop | พูดคุย - ภาพ:Wikipe-tan tab.png 09:09, 5 ธันวาคม 2006 (UTC) เชียร์ทีมไทยครับ ^_^ เนื้อหาครอบคลุมระดับหนึ่งครับ แม้ว่าลิงก์แดงยังเยอะอยู่ ภาพถ่ายทีมทีมฟุตบอลและผู้เล่นได้รับอนุเคราะห์มาจากท่านอื่นครับ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องเหมาะสมในวิกิพีเดียครับ ยกเว้นภาพโลโก้ที่เป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมฟุตบอลฯ กับภาพการ์ตูนที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้วาด ซึ่งได้ใส่ป้ายไว้ตามเหมาะสมครับ ถ้ามีข้อเสนอแนะอื่นพร้อมปรับปรุงครับ
 2. kinkku ananas (talk) 15:44, 11 ธันวาคม 2006 (UTC) น่าสนใจครับ
 3. ScorpianPK 17:21, 16 ธันวาคม 2006 (UTC)
 4. ธวัชชัย 15:25, 20 ธันวาคม 2006 (UTC)
เสนอแนะการปรับปรุง

[แก้] โดราเอมอน

 1. อ็อกตร้า บอนด์ 17:42, 5 ธันวาคม 2006 (UTC)
 2. Wap 09:39, 11 ธันวาคม 2006 (UTC)
 3. ScorpianPK 17:20, 16 ธันวาคม 2006 (UTC)
 4. --Oh~my goDnesS 13:26, 20 ธันวาคม 2006 (UTC) ชอบครับ
เสนอแนะการปรับปรุง
 • หัวข้อการปรับปรุงอยู่ในหน้า พูดคุย:โดราเอมอน ครับ คุณอ็อกตร้า บอนด์ สามารถเข้าไปร่วมช่วยได้ครับ --Manop | พูดคุย - ภาพ:Wikipe-tan tab.png 18:09, 5 ธันวาคม 2006 (UTC)

[แก้] ภาษาสันสกฤต

 1. Saeng Petchchai 20:47, 3 ตุลาคม 2549 (UTC)
 2. ธวัชชัย 12:26, 15 ตุลาคม 2549 (UTC)
 3. อ็อกตร้า บอนด์ 07:09, 5 ธันวาคม 2006 (UTC)
 4. Manop | พูดคุย - ภาพ:Wikipe-tan tab.png 20:56, 5 ธันวาคม 2006 (UTC)
เสนอแนะการปรับปรุง

[แก้] เส้าหลิน สุดยอดพลังแห่งเพลงมวย

 1. Tfkl 03:30, 29 กันยายน 2549 (UTC)
 2. Adgjl 05:27, 3 ตุลาคม 2549 (UTC)
 3. Lerdsuwa 14:26, 3 ตุลาคม 2549 (UTC)
 4. 明 アキラ - คุย ภาพ:94x15 Portalmanga.gif 09:45, 6 ตุลาคม 2549 (UTC)
 5. พรูม 02:40, 30 ตุลาคม 2549 (UTC)
 6. PrOxY 03:56, 8 พฤศจิกายน 2006 (UTC)
 7. LSI 04:15, 18 พฤศจิกายน 2006 (UTC)
 8. อ็อกตร้า บอนด์ 11:42, 30 พฤศจิกายน 2006 (UTC)
 9. PoSTeRWEB 03:32, 1 ธันวาคม 2006 (UTC)
 10. Imagene 14:44, 13 ธันวาคม 2006 (UTC)
เสนอแนะการปรับปรุง
 1. ตัวละครหลัก น่าจะมีอธิบายเกี่ยวกับตัวละครเล็กน้อย เพื่อให้บทความสมบูรณ์ฮะ บางคนที่อยากรู้เรื่องนี้ แต่ไม่ได้อยากรู้ลึก จะได้เข้าใจ และสมกับเป็นสารานุกรมมากขึ้นฮะ --明 アキラ - คุย ภาพ:94x15 Portalmanga.gif 09:45, 6 ตุลาคม 2549 (UTC)
  • เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วครับ --Adgjl 02:34, 2 พฤศจิกายน 2006 (UTC)
 2. บทความเกี่ยวการ์ตูนน่าจะทำให้วิกิพีเดียมีความหลากหลายมากขึ้น เพราะที่ผ่านมายังไม่เคยมีบทความคัดสรรเกี่ยวกับการ์ตูนเลย --พรูม 02:40, 30 ตุลาคม 2549 (UTC)
 3. มีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนครับ แต่ควรจะมีการอ้างอิง ด้วยนะครับ แล้วก็ถ้ามีรูปภาพประกอบเพิ่มเติมได้ยิ่งดีเลยครับ --Jutiphan | พูดคุย - 18:25, 25 พฤศจิกายน 2006 (UTC)
 4. เห็นด้วยครับน่ามีอ้างอิง เพิ่มความน่าเชื่อถือ แล้วถ้ามี ext. link เป็นภาษาไทยด้วย ก็จะดียึ่งขึ้นครับ --PoSTeRWEB 03:40, 1 ธันวาคม 2006 (UTC)

[แก้] ซามูไร

 1. Mda 20:00, 29 พฤศจิกายน 2549 (UTC)
เสนอแนะการปรับปรุง
 • เนื้อหาค่อนข้างสมบูรณ์ครับ แต่น่าจะแก้ไขตรงรูปแบบ ไม่ว่าการสร้างลิงก์มีลิงก์ซ้ำซ้อนเยอะ และก็ชื่อหัวข้อบางชื่อไม่สื่อความหมายเท่าไรครับ --Manop | พูดคุย - ภาพ:Wikipe-tan tab.png 09:09, 5 ธันวาคม 2006 (UTC)

[แก้] ทฤษฎีบทสี่สี

 1. PrOxY 03:56, 8 พฤศจิกายน 2006 (UTC)
เสนอแนะการปรับปรุง

[แก้] เทคโนโลยี

 1. PrOxY 03:56, 8 พฤศจิกายน 2006 (UTC)
เสนอแนะการปรับปรุง
 • ยังเห็นมีเขียนผิดบ้างนะครับ เช่น พศ และน่าจะมีแหล่งอ้างอิงนะครับ --PoSTeRWEB 15:19, 19 พฤศจิกายน 2006 (UTC)
 • เป็นการเริ่มต้นที่ดีครับ แต่เนื้อหายังไม่สมบูรณ์ ซึ่งควรจะมีมากกว่านี้ครับ --Jutiphan | พูดคุย - 07:45, 1 ธันวาคม 2006 (UTC)

[แก้] ไดอาน่า เจ้าหญิงแห่งเวลส์

 1. Oh~my goDnesS 13:29, 20 ธันวาคม 2006 (UTC)
 2. Mda 21:07, 15 กรกฎาคม 2549 (UTC)
 3. Piggy 17:57, 15 สิงหาคม 2549 (UTC)
 4. ScorpianPK 18:05, 15 สิงหาคม 2549 (UTC)
 5. Toutou 02:34, 3 กันยายน 2549 (UTC)
 6. Wap 06:39, 4 ตุลาคม 2549 (UTC)
 7. CW32 15:55, 1 พฤศจิกายน 2006 (UTC)
 8. PrOxY 03:56, 8 พฤศจิกายน 2006 (UTC)
เสนอแนะการปรับปรุง
 1. ผมว่าช่วงล่างๆ ค่อนข้างรกไปหรือเปล่าครับ มีเนื้อเพลงด้วย (น่าจะแยกไปหน้าอื่น) ส่วนรวมน่าสนใจเป็นบทความคัดสรรครับ --Manop | พูดคุย - ภาพ:Wikipe-tan tab.png 03:01, 19 สิงหาคม 2006 (UTC)
 2. น่าจะมี references ด้วยน่ะครับ kinkku ananas (talk) 16:03, 21 ธันวาคม 2006 (UTC)

[แก้] อักษรรูปลิ่ม

 1. Saeng Petchchai 20:47, 3 ตุลาคม 2549 (UTC)
เสนอแนะการปรับปรุง

[แก้] บทความที่เคยถูกเสนอชื่อแต่ไม่ได้รับเลือก

ดู บทความที่ได้เสนอชื่อให้เป็นบทความคัดสรรก่อนหน้า

Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2007 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2006 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Sub-domains

CDRoms - Magnatune - Librivox - Liber Liber - Encyclopaedia Britannica - Project Gutenberg - Wikipedia 2008 - Wikipedia 2007 - Wikipedia 2006 -

Other Domains

https://www.classicistranieri.it - https://www.ebooksgratis.com - https://www.gutenbergaustralia.com - https://www.englishwikipedia.com - https://www.wikipediazim.com - https://www.wikisourcezim.com - https://www.projectgutenberg.net - https://www.projectgutenberg.es - https://www.radioascolto.com - https://www.debitoformtivo.it - https://www.wikipediaforschools.org - https://www.projectgutenbergzim.com