Ebooks, Audobooks and Classical Music from Liber Liber
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Web - Amazon

We provide Linux to the World


We support WINRAR [What is this] - [Download .exe file(s) for Windows]

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Audiobooks by Valerio Di Stefano: Single Download - Complete Download [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Alphabetical Download  [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Download Instructions

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
मुखपृष्ठ - Wikipedia

मुखपृष्ठ

From Wikipedia


सुस्वागतम्

मराठी भाषेतील विकिपिडीयामध्ये आपले स्वागत आहे. 'विकिपिडीया' हा एक मुक्त ज्ञानकोश प्रकल्प आहे. ही त्याची आवृत्ती आपण घडवू शकता. 'विकिपिडीया' मध्ये लेखांची भर घालण्यासाठी मदतीचा लेख येथे उपलब्ध आहे. नवीन लेख लिहिण्यास उपयुक्त माहिती येथे आहे. सध्या 'मराठी विकिपिडीया' मध्ये लेखांची एकूण संख्या 6,976 आहे. मराठी भाषाप्रेमींनी ह्या उपक्रमाला हातभार लावल्यास विकिपिडीया लवकरच प्रगती करेल. भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद!

मासिक सदर

गोदावरी

गोदावरी नदीची गणना भारतातील प्रमुख नद्यांमध्ये केली जाते. गोदावरी नदीची लांबी १,४५० किलोमीटर (९०० मैल) आहे. गोदावरीचा उगम नाशिकजवळ त्र्यंबकेश्वर या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्यात होतो. साधारणत: आग्नेय दिशेला वाहून गोदावरी राजमुंद्रीजवळ बंगालच्या उपसागरास आंध्रप्रदेशात मिळते. भीमा, वैनगंगा, इ. उपनद्या असलेल्या गोदावरीचे राजमुंद्रीपासून १० किमी अंतरावर व समुद्रापासून ८० किमी आधी समुद्रास मिळण्यापूर्वी दोन उपवाहिन्यांमध्ये विभाजन होते. त्यांना गौतमी नदी आणि वसिष्ठा नदी असे म्हणतात.

गोदावरीतील पाणी ऋतूप्रमाणे कमी-अधिक असते. नदीतून वाहणार्‍या पाण्यापैकी ८०% पाणी जुलै-ऑक्टोबर या चार महिन्यातच वाहून जाते. नदीच्या प्रवाहाची रुंदी काही ठिकाणी २०० मीटर (पूर्व घाट पार करताना) तर काही ठिकाणी ६.५ कि.मी. (समुद्रास मिळण्याआधी) इतकी होते. आपल्या पाण्यामुळे गोदावरीस महाराष्ट्रआंध्र प्रदेश राज्यांची जीवनवाहिनी समजतात.

अजून वाचा


मागील अंक - ऑक्टोबर २००६ - मे २००६ - फेब्रुवारी २००६ - जानेवारी २००६ - जुलै २००५ - जून २००५

पुढील लेख आता आपल्या योगदानासाठी खुला आहे - चंगीझ खान

दिनविशेष

डिसेंबर २०:

ई.स. १९४५मधील कोलकाता

डिसेंबर १९ - डिसेंबर १८ - डिसेंबर १७

आणि हे आपणास माहीत आहे का?

साम्यवादाचे विन्ह
सूर्यावरचे डाग
  • ...की महाराष्ट्र राज्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या (९,६७,५२,२४७) असणारे जगात केवळ ११ देश आहेत...?

मागील अंक - मे - जून - जुलै


थोडक्यात 'विकिपिडीया' प्रकल्पाविषयी

'विकिपिडीया' मराठी, हिंदी, संस्कृत आणि पाश्चात्य भाषांसह इतर अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. संपूर्ण सूचीसाठी येथे टिचकी द्या (इंग्रजी आवृत्ती).

परिचय - घोषणा - आवाहन - निर्वाह (Maintenance) - साहाय्य (इंग्रजी आवृत्ती)- पारिभाषिक संज्ञा (इंग्रजी आवृत्ती) - नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (इंग्रजी आवृत्ती) - चावडी - प्रकल्प


निवेदन

मराठी विकिपिडीयाची प्रगती अपेक्षेहून कमी गतीने होत आहे. ही गती वाढविण्यासाठी आणि विकिपिडीयातील मजकूर अधिक गुणवत्तेचा तसेच परिपूर्ण बनविण्यासाठी उपाययोजना मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधी आपले मत विकिपिडीया चावडीवर व्यक्त करा. सद्यस्थितीमध्ये खालील उपाय सुचविण्यात आलेले आहेत.

  • प्रत्येक महिन्यासाठी एका विषयाशी संबंधित लेख बनविणे आणि त्यातील मजकूर भरण्यासाठी सदस्यांनी योगदान करणे.
  • प्रत्येक दिवशी एका व्यक्तीसंबंधीच्या थोड्या माहितीचे प्रत्येक सदस्याने योगदान करणे.


विकिपिडीयाचे सहप्रकल्प

विक्शनरी(इंग्रजी आवृत्ती)
शब्दकोश
विकिबुक्स्(इंग्रजी आवृत्ती)
मुक्त ग्रंथसंपदा
विकिक्वोटस्(इंग्रजी आवृत्ती)
मुक्त अवतरणे
विकिसोर्स(इंग्रजी आवृत्ती)
मुक्त स्रोतपत्रे
विकिस्पेसिज्
जैवकोश
विकिन्यूज्(इंग्रजी आवृत्ती)
बातम्या
विकिकॉमन्स
सामायिक भांडार
मेटाविकि
विकिमेडिआ प्रकल्प सुसूत्रीकरणOur "Network":

Project Gutenberg
https://gutenberg.classicistranieri.com

Encyclopaedia Britannica 1911
https://encyclopaediabritannica.classicistranieri.com

Librivox Audiobooks
https://librivox.classicistranieri.com

Linux Distributions
https://old.classicistranieri.com

Magnatune (MP3 Music)
https://magnatune.classicistranieri.com

Static Wikipedia (June 2008)
https://wikipedia.classicistranieri.com

Static Wikipedia (March 2008)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com/mar2008/

Static Wikipedia (2007)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com

Static Wikipedia (2006)
https://wikipedia2006.classicistranieri.com

Liber Liber
https://liberliber.classicistranieri.com

ZIM Files for Kiwix
https://zim.classicistranieri.com


Other Websites:

Bach - Goldberg Variations
https://www.goldbergvariations.org

Lazarillo de Tormes
https://www.lazarillodetormes.org

Madame Bovary
https://www.madamebovary.org

Il Fu Mattia Pascal
https://www.mattiapascal.it

The Voice in the Desert
https://www.thevoiceinthedesert.org

Confessione d'un amore fascista
https://www.amorefascista.it

Malinverno
https://www.malinverno.org

Debito formativo
https://www.debitoformativo.it

Adina Spire
https://www.adinaspire.com