Web - Amazon

We provide Linux to the World


We support WINRAR [What is this] - [Download .exe file(s) for Windows]

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Audiobooks by Valerio Di Stefano: Single Download - Complete Download [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Alphabetical Download  [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Download Instructions

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Main Page - Wikipedia

Main Page

From Wikipedia

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ວິກີພີເດັຍ ພາສາລາວ.

ທ່ານສາມາດປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການສ້າງສາລານຸກົມພາສາລາວ ທີ່ເວັບໄຊນີ້ ຖ້າທ່ານຄຶດວ່າ ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ທີ່ທ່ານຈະນຳມາສະເໜີ ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດແກ່ຄົນລາວຜູ້ອື່ນໆ.

"ສາລານຸກົມພາສາລາວ ສ້າງໂດຍມະຫາຊົນ ແລະເພື່ອມະຫາຊົນຄົນລາວ".

ໃນຂະນະນີ້, ວິກີພີເດັຍ ພາສາລາວ ມີ ໔໑ ບົດຄວາມ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງ ວິກີເພເດັຍ ພາສາອື່ນໆ ເຊັ່ນ ພາສາໄທ, ພາສາເອັສເປຣັງໂຕ, ພາສາຝຣັ່ງ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ໂດຍສຶກສາແນວທາງ ເພື່ອທຳການຂຽນ ຫຼືແປເປັນພາສາລາວ ແລ້ວເອົາເຂົ້າໄວ້ໃນ ວິກີພີເດັຍ ພາສາລາວແຫ່ງນີ້.

Please download free Lao UNICODE ( Phetsarath OT-standard Lao font here http://prdownloads.sourceforge.net/laofoss/ and Download Lao fonts if you cannot see Lao language here. And also you might need to change the browser's encoding to UNICODE (UTF-8).

ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະຄະນິດສາດ
ດາຣາສາດ - ພືດສາດ - ເຄມີສາດ - ແວດລ້ອມວິທະຍາ - ແມງໄມ້ວິທະຍາ - ຄະນິດສາດ - ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ - ວິທະຍາສາດໂລກ - ຊີວະສາດ - ສະຖິຕິສາດ


ວິທະຍາສາດສັງຄົມ
ມະນຸດສາດ - ບູຮານວິທະຍາ - ການສຶກສາ - ພູມສາດ - ປະຫວັດສາດ - ພາສາສາດ ແລະວັນນະຄະດີ - ດົນຕີ - ສຶກສາສາດ - ປັດຊະຍາ - ຈິດຕະວິທະຍາ - ວິທະຍາສາດຮັບຮູ້ໃໝ່ - ວິທະຍາສາດຫ້ອງສະໝຸດ ແລະຂ່າວສານ - ສັງຄົມສາດ-ເສດຖະສາດ


ການເມືອງ, ກົດໝາຍ ແລະສັງຄົມ
ທຸລະກິດ - ການປັອງກັນຊາດ - ກົດໝາຍ - ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ຄອບຄົວ - ສິ່ງແວດລ້ອມ - ວິຊາຊີບ - ການເມືອງ - ຜັງເມືອງ


ສາດສະໜາ ແລະຄວາມເຊື່ອ
ການນັບຖືຜີສາງນາງໄມ້ - ການປະຕິເສດພະເຈົ້າ - ພຸດທະສາດສະໜາ - ຄຣິສຕະສາດສະໜາ - ສາດສະໜາລັບ - ສາດສະໜາພາມ - ສາດສະໜາອິສລາມ - ສາດສະໜາເຊັນ - ສາດສະໜາຈູດາ - ຕຳນານວິທະຍາ - ອາຄົມວິທະຍາ - ສາດສະໜາ - ລັດທິ - ສາດສະໜາຊິກ - ຈິດຕະນິຍົມ - ເທວະວິທະຍາ

ສິລະປະ ແລະວັດທະນະທຳ
ສິລະປະກຳ - ທັດສະນີຍະກຳ - ວິຈິດຕະກຳ - ສິລະປະ-ປະຍຸກ - ຮູບເງົາ - ວັດທະນະທຳມະຫາຊົນ - ການຟ້ອນລຳ - ອັກສອນສາດ - ກາບກອນ - ສື່ - ດົນຕີ - ການຖ່າຍຮູບ


ວິທະຍາສາດນຳໃຊ້ ແລະອຸດສາຫະກຳ
ການບິນອະວະກາດ - ກະສິກຳ - ສະຖາປັດຕະຍະກຳ - ດາລາສາດ - ຄົມມະນາຄົມ - ໄຟຟ້າ - ເອເລັກໂຕຣນິກ - ອຸດສາຫະກຳ - ຄອມພິວເຕີ - ອິນເຕີເນັດ - ວິສະວະກຳສາດ - ການຄຸ້ມຄອງ - ແພດສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ - ໂທລະຄົມມະນາຄົມ - ການຂົນສົ່ງ


ຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະການພັກຜ່ອນ
ປະດິດໃຊ້ເອງ - ເຮືອນຄົວ - ບັນເທິງ - ສ່ວນຄົວ - ເກມ - ໂພຊະນາການ - ສຸຂະພາບ - ເພດສຶກສາ - ກິລາ - ການທ່ອງທ່ຽວ


ອື່ນໆ
ດັດສະນີ - ບັນຊີລາຍຊື່ຕ່າງໆ - ລາຍຊື່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ - ລາຍຊື່ເວັບທ່າຕ່າງໆ - ຊີວະປະຫວັດ - ສູດອາຫານເດັດປະຈຳເດືອນ


Wikipedia ແບບແຍກປະເພດ
ທົ່ວໄປ - ທຸກໆປະເພດ - ບົດຄວາມທີ່ໜ້າສົນໃຈຕ່າງໆ

Wikis ອື່ນໆ

Wikitonary/Victionaria Wikibooks/Vicilibraria Wikiquote/Viciquotas
   
wikisource.org/wiki/
Wikisource
WikiSpecies WikiNews Meta-Wikipedia/Meta-Vicipaedia (meta) Commons
Our "Network":

Project Gutenberg
https://gutenberg.classicistranieri.com

Encyclopaedia Britannica 1911
https://encyclopaediabritannica.classicistranieri.com

Librivox Audiobooks
https://librivox.classicistranieri.com

Linux Distributions
https://old.classicistranieri.com

Magnatune (MP3 Music)
https://magnatune.classicistranieri.com

Static Wikipedia (June 2008)
https://wikipedia.classicistranieri.com

Static Wikipedia (March 2008)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com/mar2008/

Static Wikipedia (2007)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com

Static Wikipedia (2006)
https://wikipedia2006.classicistranieri.com

Liber Liber
https://liberliber.classicistranieri.com

ZIM Files for Kiwix
https://zim.classicistranieri.com


Other Websites:

Bach - Goldberg Variations
https://www.goldbergvariations.org

Lazarillo de Tormes
https://www.lazarillodetormes.org

Madame Bovary
https://www.madamebovary.org

Il Fu Mattia Pascal
https://www.mattiapascal.it

The Voice in the Desert
https://www.thevoiceinthedesert.org

Confessione d'un amore fascista
https://www.amorefascista.it

Malinverno
https://www.malinverno.org

Debito formativo
https://www.debitoformativo.it

Adina Spire
https://www.adinaspire.com